Miesto pre deti, ich spoločnú hru, spoluprácu a sociálne učenie

V Bratislave hľadáme priestor, v ktorom sa môžu stretávať deti a mladí, ktorí sa učia samoriadene.

Hľadáme priestor na socializáciu, tímovú prácu a sebariadený rozvoj.

Nehľadáme vzdelávacie skupiny, ani priestor formálneho učenia. Len 4 steny medzi ktorými sa môže odohrávať spoločný život – hra, počítače, tvorenie, pohyb, emócie.

Sme komunita rodín s deťmi na individuálnom vzdelávaní a stretávame sa svojpomocne. Nestačí to nám, ani našim deťom. Naše deti v školskom systéme nemajú miesto. Nemajú miesto ani v iných vzdelávacích a voľnočasových službách. Majú veľmi špecifické potreby. Neexistuje pre ne nič, len to, čo si sami spravíme.

Potrebujeme priestor. 

Dve miestnosti: pracovnú a pohybovú, o ktoré sa spolu s deťmi budeme starať(peniaze na nájom, alebo priestor za symbolickú cenu).

Potrebujeme vybavenie. 

Stoličky, stoly, techniku, žinenky, tulivaky, pohybové pomôcky, potreby na výtvarnú a technickú výchovu, lego a knihy. Základnú výbavu kuchynky(na naštartovanie a vybavenie priestoru bude treba cca. €3000).

Potrebujeme Zázemie.

Privítame v ňom každého, kto bude chcieť a bude rešpektovať pravidlá tohto priestoru. No prioritne deti, ktoré sú neurovývinovo odlišné (autizmus, adhd, nadanie, vysoká citlivosť a iné odlišnosti).

Potrebujú naše deti niečo špeciálne? Nenájdu sa v tom, čo je?

Nie. Sú neurovývinovo výrazne odlišné, majú iné potreby než bežné deti. A nesú v sebe veľký potenciál.

“Autizmus v kombinácií s nadaním, prípadne inými odlišnosťami ako ADHD, dyslexia, dysgrafia, to je pre každú vzdelávaciu a voľnočasovú inštitúciu “príliš”. Tieto deti mám v terapii a vidím, že napredujú, keď sa môžu medzi sebou stretávať. Každé má svoj vlastný hnací motor, tému, ktorou žije, sú to výnimočné deti. No chýbajú im vhodné podmienky. Byť iba doma im od určitého veku nestačí. Ani deťom, ani ich rodičom. Školy u nás takéto deti nechcú, nemajú im čo ponúknuť, prostredie tried a štandardizovaný spôsob vzdelávania je pre ne nevyhovujúci.”

Aneta Rabadová, špeciálna pedagogička a terapeutka našich detí, ktorá nad komunitný priestorom prevezme záštitu a bude sa v ňom deťom aktívne venovať.

Čo znamená “inak”? Čo naše deti odlišuje konkrétne?

Učia sa a napredujú len samoriadene. Napredujú svojím spôsobom, z vlastnej, vnútornej motivácie, nie vo vynucujúcom systéme. Netreba im dávať úlohy, učia sa sami, tvoria vlastné projekty, vlastné nápady, ktoré nesúvisia so školskými sylabami. Komunitný priestor preto nemá byť prioritne vzdelávací, skôr socializačný.

výrazne popredu v špecifických témach. Fyzika, matematika, umenie, programovanie, dizajn, technika, rozprávajú viacerými jazykmi, no emocionálne a sociálne vyžadujú veľkú podporu, často potrebujú poruke rodiča. Rodičia v komunitnom priestore budú väčšinou s deťmi a zároveň sa navzájom môžu podporiť a zdieľať spoločne riešenia a výzvy.

Majú senzorické ťažkosti. V nevhodnom prostredí rýchlo vyhoria, prestimulujú sa. Senzorickú senzitivitu nie je možné natrénovať, len sa jej prispôsobiť, upraviť prostredie a nároky. Stretávanie sa detí preto musí prebiehať v nízkom počte a v limitovanom čase. Počas jedného dňa sa tak v priestore vystrieda viacero dvojíc, alebo trojíc.

Naše deti majú veľký potenciál pre leadership a inováciu, no o ich potenciál sa treba starať. Majú cit pre sociálnu spravodlivosť a ekológiu, sú odhodlané viesť a rozhodovať. Sú silné v témach ako dizajn, programovanie, technika, estetika, matematika, fyzika, chémia, sú silné vo vytváraní nových kombinácií a presahov vedných odvetví.

Preto potrebujeme priestor pre ich komunitu. Miesto, kde naše deti porastú samé, pretože toho sú schopné. No aby rástli, potrebujú sa navzájom. Potrebujú sieť ľudí, priateľov, svoju podobne zmýšľajúcu komunitu. Potrebujú sa učiť komunikácii mimo rodinu. Potrebujú sa hrať a tvoriť s kamarátmi. Potrebujú to rovnako ako všetky deti, no naše nedostali priestor.

Deti budú dávať, nie len brať. Talenty našich detí nezostávajú len v komunite. Radi budú doučovať, inšpirovať a pozývať k vlastným aktivitám aj ostatné deti a dospelých. Z bezpečia vlastnej komunity sa radi otvoria svetu.

Ak máte pre nás tip na priestor, alebo podporu, určite napíšte. Máme občianske združenie a sme schopní spoľahlivej a poctivej spolupráce. Píšte na kristina@theparents.sk